Sorggruppe

Sorggruppen er et tilbud til voksne, som har brug for at dele sorg og savn med andre, som har mistet en af deres kære. Det er tavshedspligt i sorggruppen, hvor vi mødes 1-2 gange om måneden.  

Der er udarbejdet en folder om sorggruppe, som fås ved henvendelse til Struer kordegnekontor. 

Kontakt: Valgmenighedspræst Lisbet Lundin Jacobsen på mail: langfrom@mail.dk. Tlf. 97 13 63 73

  Struer Kirke
  ·   Kirkegade 42. 7600 Struer
      96 84 92 00
      struer.sogn@km.dk