Begravelse / bisættelse

Du skal henvende dig på kirkegårdskontoret, hvis du skal erhverve et gravsted i forbindelse med dødsfald.

Kirkegårdskontoret vejleder om, hvilke gravstedsformer, der findes på Struer kirkegård.

Aftaler om tidspunkter for afholdelse af begravelser og bisættelser i Struer kapel eller Struer kirke træffes i samarbejde med kirkekontoret.

Aftaler om tidspunkter for nedsættelse af urne træffes med kirkegårdskontoret.

  Struer Kirke
  ·   Kirkegade 42. 7600 Struer
      96 84 92 00
      struer.sogn@km.dk